Zgłoszenie członkostwa 2023/24

Wprowadź numer telefonu w formacie 9 cyfr bez znaków przestankowych i spacji.
Wymagania do zdjęcia do legitymacji AZS: [br]1. Zdjęcie w pionie. [br]2. Dobra jakość zdjęcia, na jednolitym jasnym tle. [br]3. Naturalna kolorystyka zdjęcia (niewłaściwe są zdjęcia czarno-białe, w sepii) [br]4. Twarz powinna zajmować ok. 70-80% zdjęcia. Nie może być zasłonięta np. włosami czy okularami przeciwsłonecznymi. [br]5. Postawa: na wprost, bez nadmiernej mimiki twarzy. [br]6. Niewłaściwe jest nakrycie głowy (np. czapka, kapelusz, okulary) [br]7. W przypadku załączania zdjęcia zrobionego zdjęciu fizycznemu - pamiętaj o usunięciu tła, np. podłogi czy szafki, na której leży zdjęcie. Zdjęcie nie może być pogniecione czy wybrudzone.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png.
ubezpieczenie obowiązuje do 30.09.2024 r.
Możliwość wyrabiania legitymacji fizycznych zostanie uruchomiona na początku roku akademickiego 2024/2025 [br]Do startu w AMP wystarczająca jest legitymacja elektroniczna.
ważnej do 30.09.2024 r.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc.
wzór pliku zgody możesz pobrać .pdf
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
Adres wysyłki
zawartych w niniejszym formularzu w zakresie członkostwa w Akademickim Związku Sportowym oraz zawartego ubezpieczenia – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na przekazanie moich danych osobowych do ISIC Global Office B.V. z siedzibą w Amsterdamie Keizersgracht 174 1016DW w celu wydania legitymacji ISIC-AZS / ITIC-AZS.
w tym przekazanie niezbędnych danych osobowych do ubezpieczyciela – PZU SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa celu realizacji ochrony ubezpieczeniowej członka AZS.
wyłącznie w celach promocyjnych Akademickiego Związku Sportowego oraz działalności Akademickiego Związku Sportowego i poszczególnych jednostek Akademickiego Związku Sportowego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) przez cały okres członkostwa w Akademickim Związku Sportowym i przez 12 miesięcy po jego ustaniu.
[ul] [li]statutowy obowiązek systematycznego opłacania składek członkowskich AZS w trakcie trwania członkostwa w Akademickim Związku Sportowym,[/li] [li]trwanie członkostwa w AZS od momentu dokonania płatności za składkę członkowską AZS w systemie Planeta AZS do momentu dobrowolnego wystąpienia z AZS albo wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego AZS zgodnie z § 11 Statutu AZS,[/li] [li]składka członkowska AZS opłacona na dany rok akademicki obowiązuje od dnia zapłaty do 30 września danego roku akademickiego,[/li] [li]ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po potwierdzeniu/opłaceniu składki członkowskiej i trwa do 30 września danego roku akademickiego,[/li] [li]ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz inne dokumenty związane z ubezpieczeniem NNW są umieszczone na stronie www.legitymacje.azs.pl,[/li] [li]polityka prywatności i informacje związane z ochroną danych osobowych w Akademickim Związku Sportowym są zawarte na stronie www.prywatnosc.azs.pl,[/li] [li]podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z członkostwa w AZS, a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,[/li] [li]administratorem moich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A.[/li] [/ul]
[ul][li]kontaktu z powołanym w Akademickim Związku Sportowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor@azs.pl,[/li] [li]dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, ze świadomością, że może to skutkować utratą członkostwa w Akademickim Związku Sportowym, utratą prawa do posługiwania się legitymacją członkowską AZS i utratą prawa do odszkodowania bez możliwości zwrotu wpłaconej składki członkowskiej w całości lub w części,[/li] [li]usunięcia mojego adresu mailowego z bazy danych osób otrzymujących newsletter AZS poprzez link dezaktywacyjny w wiadomości e-mail (wiadomości nadal przychodzić będą na konto w systemie AZS CRM),[/li] [li]usunięcia mojego adresu mailowego z bazy danych osób otrzymujących materiały reklamowe AZS i jego partnerów poprzez wysłanie maila na adres legitymacje@azs.pl,[/li] [li]usunięcia moich danych osobowych po zakończeniu okresu członkostwa w Akademickim Związku Sportowym oraz terminu zgłaszania roszczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie NNW poprzez wysłanie maila na adres legitymacje@azs.pl,[/li] [li]wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawie, ul. Stawki 2[/li][/ul]