Akademickie Mistrzostwa Świata 2024 – Sportowiec

DANE PERSONALNE
DANE KONTAKTOWE
wg wzoru 123456789 (bez spacji)
ADRES ZAMIESZKANIA
DOKUMENTY
KONTAKT ICE
ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) – skrót informujący do kogo należy zadzwonić w razie nagłego wypadku.
DANE DOTYCZĄCE STROJÓW REPREZENTACYJNYCH
DANE DOTYCZĄCE STUDIÓW
DYSCYPLINA
DANE SPORTOWE
W zależności od Twojej dyscypliny sportu wpisz konkurencje w których startujesz np. „500m / 1000m” lub kategorię wagową np. „60kg”lub pozycję na boisku np. „bramkarz”.
W przypadku braku numeru licencji międzynarodowej – wpisz „0”
DANE DOTYCZĄCE PODRÓŻY

Podane dane mają charakter informacyjny - wszelkie ustalenia dotyczące podróży będą omawiane z zainteresowanymi osobno.

(Sprzęt sportowy, który nie mieści się w bagażu rejestrowanym np. rower, broń, stół do masażu, etc.)
BAGAŻ 1
BAGAŻ 2
* oznaczane będą materiały związane z wydarzeniem na oficjalnym koncie Akademickiego Związku Sportowego
polityka prywatności i informacje związane z ochroną danych osobowych w Akademickim Związku Sportowym są zawarte na stronie www.prywatnosc.azs.pl; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu zbierania zgłoszeń udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 2024 a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody; administratorem moich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A.
zawartych w formularzu na potrzeby danych zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
zapoznałam/em się z regulaminem Akademickiej Reprezentacji Polski i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
kontaktu z powołanym w Akademickim Związku Sportowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor@azs.pl; dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych, ze świadomością, że może to skutkować brakiem procedowania wniosku zgłoszenia na Akademickie Mistrzostwa Świata 2024; usunięcia mojego adresu mailowego z bazy danych osób otrzymujących informację dotyczącą Akademickich Mistrzostwach Świata 2024; usunięcia moich danych osobowych po zakończeniu Akademickich Mistrzostwach Świata 2024 poprzez wysłanie maila na adres: sport@azs.pl; wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.