Akademickie Mistrzostwa Świata 2022 - Sztab szkoleniowy

DANE PERSONALNE
DANE KONTAKTOWE
wg wzoru 123456789 (bez spacji)
ADRES ZAMIESZKANIA
DOKUMENTY
KONTAKT ICE
DANE DOTYCZĄCE STROJÓW REPREZENTACYJNYCH
DANE DOTYCZĄCE PZS
DANE DOTYCZĄCE PODRÓŻY
Podane dane mają charakter informacyjny - wszelkie ustalenia dotyczące podróży będą omawiane z zainteresowanymi osobno.
BAGAŻ 1
polityka prywatności i informacje związane z ochroną danych osobowych w Akademickim Związku Sportowym są zawarte na stronie www.prywatnosc.azs.pl; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu zbierania zgłoszeń udziału w Summer World University Games a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody; administratorem moich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A.
zawartych w formularzu na potrzeby danych zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
zapoznałam/em się z regulaminem Akademickiej Reprezentacji Polski i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
kontaktu z powołanym w Akademickim Związku Sportowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor@azs.pl; dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych, ze świadomością, że może to skutkować brakiem procedowania wniosku zgłoszenia na Summer World University Games; usunięcia mojego adresu mailowego z bazy danych osób otrzymujących informację dotyczącą Summer World University Games; usunięcia moich danych osobowych po zakończeniu Summer World University Games poprzez wysłanie maila na adres: sport@azs.pl; wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.